Zasób 1

Zaloguj
się:

1 Jesteś naszym klientem?

Nie pamiętasz hasła?

Utwórz nowe hasło

2 Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

Czerp korzyści z posiadania
konta w naszym sklepie.

Załóż konto

Moje
konto


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOKATE

Witaj w Naszym Sklepie!

Poniżej prezentujemy Nasz nowy regulamin, który będzie obowiązywał od dnia 02.09.2020 r.

1. Jesteśmy „MOKATE” Spółką Akcyjną z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Katowickiej 265A. Jako spółka mamy obowiązek rejestracji. Wpisani zostaliśmy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010037. Nasz NIP to 5482135881, a REGON 072250034.

2. Aby dokonać zakupów w Naszym Sklepie:
2.1. możesz założyć konto.
W celu założenia konta:
- uzupełnij „Dane potrzebne do logowania”: adres e-mail i hasło dostępu, a następnie
- uzupełnij „Dane potrzebne do wysyłki zamówienia”: imię i nazwisko (jeśli dokonujesz zakupu jako konsument) lub nazwę firmy (jeśli dokonujesz zakupu jako przedsiębiorca), adres dostawy, numer telefonu i ewentualnie zaznacz opcję „Chcę fakturę VAT” i uzupełnij wymagane dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i NIP, a następnie
- wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jest to niezbędne do tego byśmy mogli realizować Twoje zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej Naszego Sklepu (www.sklep.mokate.com.pl). Są tam informacje o przysługujących Ci prawach, w tym prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody.
- oświadcz, że zaakceptowałeś treść niniejszego regulaminu oraz zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zakładając konto możesz ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. W tym wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby Newslettera.
Po uzupełnieniu danych otrzymasz na swój adres e-mail linka aktywującego Twoje konto.
Od momentu jego kliknięcia możesz dokonywać zakupów w Naszym Sklepie!

2.2. możesz skorzystać z opcji „Zamów bez rejestracji”.
W celu skorzystania z opcji „Zamów bez rejestracji”:
- uzupełnij swoje dane: imię i nazwisko (jeśli dokonujesz zakupu jako konsument) lub nazwę firmy (jeśli dokonujesz zakupu jako przedsiębiorca), adres dostawy, numer telefonu i ewentualnie zaznacz opcję „Chcę fakturę VAT” i uzupełnij wymagane dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i NIP, a następnie
- wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jest to niezbędne do tego byśmy mogli realizować Twoje zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej Naszego Sklepu (www.sklep.mokate.com.pl). Są tam informacje o przysługujących Ci prawach, w tym prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody.
- oświadcz, że zaakceptowałeś treść niniejszego regulaminu oraz zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zamawiając bez rejestracji możesz ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. W tym wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby Newslettera.

Pamiętaj, Naszymi Klientami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

3.1. Po wybraniu produktów, które chcesz kupić, zostaną umieszczone w tzw. koszyku. W ramach koszyka masz możliwość zmiany ich liczby, dodania nowych produktów lub też usunięcia dotychczasowych.
3.2. Następnie zostaniesz poproszony o wybór rodzaju płatności – możesz wybrać przelew tradycyjny, przelew błyskawiczny PayU lub za pobraniem – oraz rodzaju i kosztów dostawy. Dla potwierdzenia prawidłowości kliknij ikonkę „Sprawdź i zrealizuj zamówienie”. Bez obaw, nie oznacza to, że dokonałeś zakupu. Zostaniesz przeniesiony do kolejnego ekranu, gdzie będziesz mógł wpisać uwagi do zamówienia, wybrać rodzaj rachunku (paragon lub faktura), określić inny adres dostawy. Po uzupełnieniu tych danych możliwe będzie kliknięcie ikonki „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dopiero jej kliknięcie oznacza dokonanie zakupu.
3.3. Po jej kliknięciu, jeśli wybrałeś:
3.3.1. przelew błyskawiczny PayU – zostaniesz przeniesiony na stronę transakcyjną operatora płatności PayU. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego operatora. Po dokonaniu zapłaty otrzymasz maila potwierdzającego zakup;
3.3.2. przelew tradycyjny – otrzymasz maila z danymi do przelewu – na przelew masz 7 dni;
3.3.3. opcję za pobraniem – otrzymasz maila potwierdzającego zakup. Wtedy będziesz zobowiązany do zapłaty z chwilą otrzymania produktów.
W przypadku braku płatności, o której mowa w pkt. 3.3.1. lub 3.3.2., w terminie 10 dni od dnia zakupu, Twój zakup zostanie anulowany.

4. Zakupione przez Ciebie produkty – w przypadku wybrania przez Ciebie przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego PayU (przedpłaty) – wysyłamy po otrzymaniu środków pieniężnych na Nasz rachunek bankowy lub po potwierdzeniu zapłaty przez operatora płatności PayU, chyba że wybrałeś opcję za pobraniem.

5. Zakupiony towar otrzymasz:
5.1. w przypadku wybrania przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego PayU (przedpłaty) –w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Nas zapłaty, lub
5.2. w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia.
W praktyce większość doręczeń przesyłek odbywa się w przeciągu 2 dni roboczych.
Przez dni robocze rozumiemy dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawy realizujemy przesyłką biznesową Poczty Polskiej wyłącznie na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Więcej informacji o dostawach, w tym ich kosztach, znajdziesz w trakcie dokonywania zakupu, przy wyborze rodzaju dostawy oraz w zakładce „Koszty dostawy”.

6. Wszystkie sprzedawane przez Nas produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. I taki produkt dostarczymy do Ciebie. W razie wykrycia przez Ciebie wad w przewidzianych prawem terminach skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. 12 dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni od jej otrzymania. O jej wyniku poinformujemy Cię e-mailem lub listownie, w zależności od wybranej przez Ciebie formy kontaktu.

7. Jeśli dokonujesz zakupu jako konsument przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w pouczeniu o odstąpieniu, które zamieszczamy poniżej. Odnajdziesz tam również wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Odstąpienie od umowy możesz Nam również przesłać na adres e-mail podany w pkt. 12.

8. Warunkiem koniecznym do korzystania z Naszego Sklepu jest dostęp do komputera posiadającego jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji co najmniej 19.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0, Opera w wersji co najmniej 12.14, Chrome w wersji co najmniej 25.0.1364.97 lub Safari w wersji co najmniej 5.1.7, jak również dostęp do Internetu i aktywny adres e-mail.

9. Nasz Sklep korzysta z plików cookies. Więcej informacji o nich znajdziesz w polityce prywatności.

10. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń z Twojej strony odnośnie świadczonych przez Nas usług drogą elektroniczną skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. 12 dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni.
Gdybyś nie chciał już robić zakupów w Naszym Sklepie i chciałbyś usunąć swoje konto wystarczy, że będąc zalogowanym na swoim koncie klikniesz odnośnik „Usuń konto”.

11. Powyższe zasady stanowią zarazem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

12. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie powyższych zasad skontaktuj się z Nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, udzielimy Ci wszelkich wyjaśnień.
Możesz się z Nami skontaktować w każdej chwili w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 033 854 91 35 lub adresem e-mail: sklep@mokate.com.pl, jak również listownie pod adresem: „MOKATE” S.A., ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń.

13. Chcielibyśmy Cię poinformować, że jako konsument posiadasz m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
13.1. możesz zwrócić się do stałych polubownych sądów konsumenckich działających z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (listę i adresy poszczególnych sądów znajdziesz na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596),
13.2. możesz zwrócić się do dowolnego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
(listę i adresy poszczególnych inspektorów znajdziesz na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595),
13.3. możesz skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.
Możesz także otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u dowolnego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Więcej szczegółowych informacji opisujących wyżej wymienione możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, stałych polubownych sądów konsumenckich oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl.
Oczywiście ewentualne spory może również rozstrzygnąć właściwy, zgodnie z przepisami prawa, sąd powszechny.

14. Nie przejmuj się, że coś przeoczyłeś lub nie zapamiętałeś. Po dokonaniu zakupu otrzymasz od Nas na swój adres e-mail wymagane prawem informacje, w tym powyższe zasady, oraz, jeśli jesteś konsumentem, pouczenie o odstąpieniu i wzór oświadczenia o odstąpieniu.

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie przez Nas wskazanym, jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie regulaminu. Pamiętaj, że w zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.

Poniżej prezentujemy regulamin obowiązujący od dnia 24.02.2020 r.

1. Jesteśmy „MOKATE” Spółką Akcyjną z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Katowickiej 265A. Jako spółka mamy obowiązek rejestracji. Wpisani zostaliśmy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010037. Nasz NIP to 5482135881, a REGON 072250034.

2. Aby dokonać zakupów w Naszym Sklepie musisz założyć konto podając swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, a także ustalić hasło dostępu. Pamiętaj, Naszymi Klientami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakładając konto powinieneś wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jest to niezbędne do tego byśmy mogli realizować Twoje zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej Naszego Sklepu (www.sklep.mokate.com.pl). Są tam informacje o przysługujących Ci prawach, w tym prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody.
Zakładając konto możesz ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. W tym wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby Newslettera.
Po uzupełnieniu danych otrzymasz na swój adres e-mail linka aktywującego Twoje konto.
Od momentu jego kliknięcia możesz dokonywać zakupów w Naszym Sklepie!

3.1. Po wybraniu produktów, które chcesz kupić, zostaną umieszczone w tzw. koszyku. W ramach koszyka masz możliwość zmiany ich liczby, dodania nowych produktów lub też usunięcia dotychczasowych.
3.2. Następnie zostaniesz poproszony o wybór rodzaju płatności – możesz wybrać przelew tradycyjny, przelew błyskawiczny PayU lub za pobraniem – oraz rodzaju i kosztów dostawy. Dla potwierdzenia prawidłowości kliknij ikonkę „Sprawdź i zrealizuj zamówienie”. Bez obaw, nie oznacza to, że dokonałeś zakupu. Zostaniesz przeniesiony do kolejnego ekranu, gdzie będziesz mógł wpisać uwagi do zamówienia, wybrać rodzaj rachunku (paragon lub faktura), określić inny adres dostawy. Po uzupełnieniu tych danych możliwe będzie kliknięcie ikonki „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dopiero jej kliknięcie oznacza dokonanie zakupu.
3.3. Po jej kliknięciu, jeśli wybrałeś:
3.3.1. przelew błyskawiczny PayU – zostaniesz przeniesiony na stronę transakcyjną operatora płatności PayU. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego operatora. Po dokonaniu zapłaty otrzymasz maila potwierdzającego zakup;
3.3.2. przelew tradycyjny – otrzymasz maila z danymi do przelewu – na przelew masz 7 dni;
3.3.3. opcję za pobraniem – otrzymasz maila potwierdzającego zakup. Wtedy będziesz zobowiązany do zapłaty z chwilą otrzymania produktów.
W przypadku braku płatności, o której mowa w pkt. 3.3.1. lub 3.3.2., w terminie 10 dni od dnia zakupu, Twój zakup zostanie anulowany.

4. Zakupione przez Ciebie produkty – w przypadku wybrania przez Ciebie przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego PayU (przedpłaty) – wysyłamy po otrzymaniu środków pieniężnych na Nasz rachunek bankowy lub po potwierdzeniu zapłaty przez operatora płatności PayU, chyba że wybrałeś opcję za pobraniem.

5. Zakupiony towar otrzymasz:
5.1. w przypadku wybrania przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego PayU (przedpłaty) – dla dostaw w Polsce – w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Nas zapłaty, a dla dostaw poza granice Polski – w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Nas zapłaty, lub
5.2. w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem – dla dostaw w Polsce – w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia, a dla dostaw poza granice Polski – w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia.
W praktyce większość doręczeń przesyłek odbywa się w przeciągu 2 dni roboczych – w przypadku dostaw w Polsce – lub 7 dni roboczych – w przypadku dostaw poza granice Polski.
Przez dni robocze rozumiemy dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawy realizujemy przesyłką biznesową Poczty Polskiej. Więcej informacji o nich, w tym ich kosztach, znajdziesz w trakcie dokonywania zakupu, przy wyborze rodzaju dostawy.

6. Wszystkie sprzedawane przez Nas produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. I taki produkt dostarczymy do Ciebie. W razie wykrycia przez Ciebie wad w przewidzianych prawem terminach skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. 12 dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni od jej otrzymania. O jej wyniku poinformujemy Cię e-mailem lub listownie, w zależności od wybranej przez Ciebie formy kontaktu.

7. Oczywiście przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w pouczeniu o odstąpieniu, które zamieszczamy poniżej. Odnajdziesz tam również wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Odstąpienie od umowy możesz Nam również przesłać na adres e-mail podany w pkt. 12.

8. Warunkiem koniecznym do korzystania z Naszego Sklepu jest dostęp do komputera posiadającego jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji co najmniej 19.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0, Opera w wersji co najmniej 12.14, Chrome w wersji co najmniej 25.0.1364.97 lub Safari w wersji co najmniej 5.1.7, jak również dostęp do Internetu i aktywny adres e-mail.

9. Nasz Sklep korzysta z plików cookies. Więcej informacji o nich znajdziesz w polityce prywatności.

10. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń z Twojej strony odnośnie świadczonych przez Nas usług drogą elektroniczną skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. 12 dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni.
Gdybyś nie chciał już robić zakupów w Naszym Sklepie i chciałbyś usunąć swoje konto wystarczy, że będąc zalogowanym na swoim koncie klikniesz odnośnik „Usuń konto”.

11. Powyższe zasady stanowią zarazem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

12. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie powyższych zasad skontaktuj się z Nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, udzielimy Ci wszelkich wyjaśnień.
Możesz się z Nami skontaktować w każdej chwili w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 033 854 91 35 lub adresem e-mail: sklep@mokate.com.pl, jak również listownie pod adresem: „MOKATE” S.A., ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń.

13. Chcielibyśmy Cię poinformować, że posiadasz m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
13.1. możesz zwrócić się do stałych polubownych sądów konsumenckich działających z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (listę i adresy poszczególnych sądów znajdziesz na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596),
13.2. możesz zwrócić się do dowolnego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
(listę i adresy poszczególnych inspektorów znajdziesz na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595),
13.3. możesz skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.
Możesz także otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u dowolnego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Więcej szczegółowych informacji opisujących wyżej wymienione możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, stałych polubownych sądów konsumenckich oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl.
Oczywiście ewentualne spory może również rozstrzygnąć właściwy, zgodnie z przepisami prawa, sąd powszechny.

14. Nie przejmuj się, że coś przeoczyłeś lub nie zapamiętałeś. Po dokonaniu zakupu otrzymasz od Nas na swój adres e-mail wymagane prawem informacje, w tym powyższe zasady, pouczenie o odstąpieniu i wzór oświadczenia o odstąpieniu.

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie przez Nas wskazanym, jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie regulaminu. Pamiętaj, że w zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.
 

Poniżej prezentujemy regulamin obowiązujący od dnia 24.02.2020 r.

1. Jesteśmy „MOKATE” Spółką Akcyjną z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Katowickiej 265A. Jako spółka mamy obowiązek rejestracji. Wpisani zostaliśmy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010037. Nasz NIP to 5482135881, a REGON 072250034.

2. Aby dokonać zakupów w Naszym Sklepie musisz założyć konto podając swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, a także ustalić hasło dostępu. Pamiętaj, Naszymi Klientami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakładając konto powinieneś wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jest to niezbędne do tego byśmy mogli realizować Twoje zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej Naszego Sklepu (www.sklep.mokate.com.pl). Są tam informacje o przysługujących Ci prawach, w tym prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody.
Zakładając konto możesz ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. W tym wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby Newslettera.
Po uzupełnieniu danych otrzymasz na swój adres e-mail linka aktywującego Twoje konto.
Od momentu jego kliknięcia możesz dokonywać zakupów w Naszym Sklepie!

3.1. Po wybraniu produktów, które chcesz kupić, zostaną umieszczone w tzw. koszyku. W ramach koszyka masz możliwość zmiany ich liczby, dodania nowych produktów lub też usunięcia dotychczasowych.
3.2. Następnie zostaniesz poproszony o wybór rodzaju płatności – możesz wybrać przelew tradycyjny, przelew błyskawiczny PayU lub za pobraniem – oraz rodzaju i kosztów dostawy. Dla potwierdzenia prawidłowości kliknij ikonkę „Sprawdź i zrealizuj zamówienie”. Bez obaw, nie oznacza to, że dokonałeś zakupu. Zostaniesz przeniesiony do kolejnego ekranu, gdzie będziesz mógł wpisać uwagi do zamówienia, wybrać rodzaj rachunku (paragon lub faktura), określić inny adres dostawy. Po uzupełnieniu tych danych możliwe będzie kliknięcie ikonki „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dopiero jej kliknięcie oznacza dokonanie zakupu.
3.3. Po jej kliknięciu, jeśli wybrałeś:
3.3.1. przelew błyskawiczny PayU – zostaniesz przeniesiony na stronę transakcyjną operatora płatności PayU. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego operatora. Po dokonaniu zapłaty otrzymasz maila potwierdzającego zakup;
3.3.2. przelew tradycyjny – otrzymasz maila z danymi do przelewu – na przelew masz 7 dni;
3.3.3. opcję za pobraniem – otrzymasz maila potwierdzającego zakup. Wtedy będziesz zobowiązany do zapłaty z chwilą otrzymania produktów.
W przypadku braku płatności, o której mowa w pkt. 3.3.1. lub 3.3.2., w terminie 10 dni od dnia zakupu, Twój zakup zostanie anulowany.

4. Zakupione przez Ciebie produkty – w przypadku wybrania przez Ciebie przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego PayU (przedpłaty) – wysyłamy po otrzymaniu środków pieniężnych na Nasz rachunek bankowy lub po potwierdzeniu zapłaty przez operatora płatności PayU, chyba że wybrałeś opcję za pobraniem.

5. Zakupiony towar otrzymasz:
5.1. w przypadku wybrania przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego PayU (przedpłaty) – dla dostaw w Polsce – w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Nas zapłaty, a dla dostaw poza granice Polski – w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Nas zapłaty, lub
5.2. w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem – dla dostaw w Polsce – w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia, a dla dostaw poza granice Polski – w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia.
W praktyce większość doręczeń przesyłek odbywa się w przeciągu 2 dni roboczych – w przypadku dostaw w Polsce – lub 7 dni roboczych – w przypadku dostaw poza granice Polski.
Przez dni robocze rozumiemy dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawy realizujemy przesyłką biznesową Poczty Polskiej. Więcej informacji o nich, w tym ich kosztach, znajdziesz w trakcie dokonywania zakupu, przy wyborze rodzaju dostawy.

6. Wszystkie sprzedawane przez Nas produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. I taki produkt dostarczymy do Ciebie. W razie wykrycia przez Ciebie wad w przewidzianych prawem terminach skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. 12 dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni od jej otrzymania. O jej wyniku poinformujemy Cię e-mailem lub listownie, w zależności od wybranej przez Ciebie formy kontaktu.

7. Oczywiście przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w pouczeniu o odstąpieniu, które zamieszczamy poniżej. Odnajdziesz tam również wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Odstąpienie od umowy możesz Nam również przesłać na adres e-mail podany w pkt. 12.

8. Warunkiem koniecznym do korzystania z Naszego Sklepu jest dostęp do komputera posiadającego jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji co najmniej 19.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0, Opera w wersji co najmniej 12.14, Chrome w wersji co najmniej 25.0.1364.97 lub Safari w wersji co najmniej 5.1.7, jak również dostęp do Internetu i aktywny adres e-mail.

9. Nasz Sklep korzysta z plików cookies. Więcej informacji o nich znajdziesz w polityce prywatności.

10. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń z Twojej strony odnośnie świadczonych przez Nas usług drogą elektroniczną skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. 12 dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni.
Gdybyś nie chciał już robić zakupów w Naszym Sklepie i chciałbyś usunąć swoje konto wystarczy, że będąc zalogowanym na swoim koncie klikniesz odnośnik „Usuń konto”.

11. Powyższe zasady stanowią zarazem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

12. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie powyższych zasad skontaktuj się z Nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, udzielimy Ci wszelkich wyjaśnień.
Możesz się z Nami skontaktować w każdej chwili w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 033 854 91 35 lub adresem e-mail: sklep@mokate.com.pl, jak również listownie pod adresem: „MOKATE” S.A., ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń.

13. Chcielibyśmy Cię poinformować, że posiadasz m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
13.1. możesz zwrócić się do stałych polubownych sądów konsumenckich działających z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (listę i adresy poszczególnych sądów znajdziesz na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596),
13.2. możesz zwrócić się do dowolnego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
(listę i adresy poszczególnych inspektorów znajdziesz na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595),
13.3. możesz skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.
Możesz także otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u dowolnego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Więcej szczegółowych informacji opisujących wyżej wymienione możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, stałych polubownych sądów konsumenckich oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl.
Oczywiście ewentualne spory może również rozstrzygnąć właściwy, zgodnie z przepisami prawa, sąd powszechny.

14. Nie przejmuj się, że coś przeoczyłeś lub nie zapamiętałeś. Po dokonaniu zakupu otrzymasz od Nas na swój adres e-mail wymagane prawem informacje, w tym powyższe zasady, pouczenie o odstąpieniu i wzór oświadczenia o odstąpieniu.

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie przez Nas wskazanym, jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie regulaminu. Pamiętaj, że w zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, „MOKATE” S.A. z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Katowickiej 265A, numer telefonu 033 854 91 35, adres e-mail: sklep@mokate.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat
„MOKATE” S.A.
ul. Katowicka 265A,
43-450 Ustroń,
nr tel. 033 854 91 35,
adres e-mail: sklep@mokate.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _____________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _____________________________

- Adres konsumenta(-ów) _____________________________

__________________________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_____________________________

- Data _____________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy

Poniżej prezentujemy regulamin obowiązujący od dnia 24.02.2020 r.

1. Jesteśmy „MOKATE” Spółką Akcyjną z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Katowickiej 265A. Jako spółka mamy obowiązek rejestracji. Wpisani zostaliśmy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010037. Nasz NIP to 5482135881, a REGON 072250034.

2. Aby dokonać zakupów w Naszym Sklepie musisz założyć konto podając swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, a także ustalić hasło dostępu. Pamiętaj, Naszymi Klientami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakładając konto powinieneś wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jest to niezbędne do tego byśmy mogli realizować Twoje zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej Naszego Sklepu (www.sklep.mokate.com.pl). Są tam informacje o przysługujących Ci prawach, w tym prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody.
Zakładając konto możesz ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. W tym wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby Newslettera.
Po uzupełnieniu danych otrzymasz na swój adres e-mail linka aktywującego Twoje konto.
Od momentu jego kliknięcia możesz dokonywać zakupów w Naszym Sklepie!

3.1. Po wybraniu produktów, które chcesz kupić, zostaną umieszczone w tzw. koszyku. W ramach koszyka masz możliwość zmiany ich liczby, dodania nowych produktów lub też usunięcia dotychczasowych.
3.2. Następnie zostaniesz poproszony o wybór rodzaju płatności – możesz wybrać przelew tradycyjny, przelew błyskawiczny PayU lub za pobraniem – oraz rodzaju i kosztów dostawy. Dla potwierdzenia prawidłowości kliknij ikonkę „Sprawdź i zrealizuj zamówienie”. Bez obaw, nie oznacza to, że dokonałeś zakupu. Zostaniesz przeniesiony do kolejnego ekranu, gdzie będziesz mógł wpisać uwagi do zamówienia, wybrać rodzaj rachunku (paragon lub faktura), określić inny adres dostawy. Po uzupełnieniu tych danych możliwe będzie kliknięcie ikonki „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dopiero jej kliknięcie oznacza dokonanie zakupu.
3.3. Po jej kliknięciu, jeśli wybrałeś:
3.3.1. przelew błyskawiczny PayU – zostaniesz przeniesiony na stronę transakcyjną operatora płatności PayU. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego operatora. Po dokonaniu zapłaty otrzymasz maila potwierdzającego zakup;
3.3.2. przelew tradycyjny – otrzymasz maila z danymi do przelewu – na przelew masz 7 dni;
3.3.3. opcję za pobraniem – otrzymasz maila potwierdzającego zakup. Wtedy będziesz zobowiązany do zapłaty z chwilą otrzymania produktów.
W przypadku braku płatności, o której mowa w pkt. 3.3.1. lub 3.3.2., w terminie 10 dni od dnia zakupu, Twój zakup zostanie anulowany.

4. Zakupione przez Ciebie produkty – w przypadku wybrania przez Ciebie przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego PayU (przedpłaty) – wysyłamy po otrzymaniu środków pieniężnych na Nasz rachunek bankowy lub po potwierdzeniu zapłaty przez operatora płatności PayU, chyba że wybrałeś opcję za pobraniem.

5. Zakupiony towar otrzymasz:
5.1. w przypadku wybrania przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego PayU (przedpłaty) – dla dostaw w Polsce – w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Nas zapłaty, a dla dostaw poza granice Polski – w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Nas zapłaty, lub
5.2. w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem – dla dostaw w Polsce – w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia, a dla dostaw poza granice Polski – w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia.
W praktyce większość doręczeń przesyłek odbywa się w przeciągu 2 dni roboczych – w przypadku dostaw w Polsce – lub 7 dni roboczych – w przypadku dostaw poza granice Polski.
Przez dni robocze rozumiemy dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawy realizujemy przesyłką biznesową Poczty Polskiej. Więcej informacji o nich, w tym ich kosztach, znajdziesz w trakcie dokonywania zakupu, przy wyborze rodzaju dostawy.

6. Wszystkie sprzedawane przez Nas produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. I taki produkt dostarczymy do Ciebie. W razie wykrycia przez Ciebie wad w przewidzianych prawem terminach skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. 12 dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni od jej otrzymania. O jej wyniku poinformujemy Cię e-mailem lub listownie, w zależności od wybranej przez Ciebie formy kontaktu.

7. Oczywiście przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w pouczeniu o odstąpieniu, które zamieszczamy poniżej. Odnajdziesz tam również wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Odstąpienie od umowy możesz Nam również przesłać na adres e-mail podany w pkt. 12.

8. Warunkiem koniecznym do korzystania z Naszego Sklepu jest dostęp do komputera posiadającego jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji co najmniej 19.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0, Opera w wersji co najmniej 12.14, Chrome w wersji co najmniej 25.0.1364.97 lub Safari w wersji co najmniej 5.1.7, jak również dostęp do Internetu i aktywny adres e-mail.

9. Nasz Sklep korzysta z plików cookies. Więcej informacji o nich znajdziesz w polityce prywatności.

10. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń z Twojej strony odnośnie świadczonych przez Nas usług drogą elektroniczną skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. 12 dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni.
Gdybyś nie chciał już robić zakupów w Naszym Sklepie i chciałbyś usunąć swoje konto wystarczy, że będąc zalogowanym na swoim koncie klikniesz odnośnik „Usuń konto”.

11. Powyższe zasady stanowią zarazem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

12. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie powyższych zasad skontaktuj się z Nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, udzielimy Ci wszelkich wyjaśnień.
Możesz się z Nami skontaktować w każdej chwili w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 033 854 91 35 lub adresem e-mail: sklep@mokate.com.pl, jak również listownie pod adresem: „MOKATE” S.A., ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń.

13. Chcielibyśmy Cię poinformować, że posiadasz m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
13.1. możesz zwrócić się do stałych polubownych sądów konsumenckich działających z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (listę i adresy poszczególnych sądów znajdziesz na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596),
13.2. możesz zwrócić się do dowolnego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
(listę i adresy poszczególnych inspektorów znajdziesz na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595),
13.3. możesz skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.
Możesz także otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u dowolnego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Więcej szczegółowych informacji opisujących wyżej wymienione możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, stałych polubownych sądów konsumenckich oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl.
Oczywiście ewentualne spory może również rozstrzygnąć właściwy, zgodnie z przepisami prawa, sąd powszechny.

14. Nie przejmuj się, że coś przeoczyłeś lub nie zapamiętałeś. Po dokonaniu zakupu otrzymasz od Nas na swój adres e-mail wymagane prawem informacje, w tym powyższe zasady, pouczenie o odstąpieniu i wzór oświadczenia o odstąpieniu.

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie przez Nas wskazanym, jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie regulaminu. Pamiętaj, że w zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Aby zapewnić najwyższą jakość usług nasza Strona WWW wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej (pliki cookies i podobne technologie) zgodnie z informacjami opisanymi w polityce prywatności serwisu.

Zapisz się do newslettera!

Chcesz wiedzieć pierwszy o nowościach i promocjach w sklepie Mokate? Zapisz się do naszego i uzyskaj

Adres e-mail: